Stemproblemen en ademhalingsproblemen

De stem is een belangrijk instrument om onszelf uit te drukken. Het is tegelijkertijd een spiegel van onze innerlijke wereld.

Wanneer kan logopedie iets voor u betekenen:

De adem is tijdens het spreken belangrijk. Maar ook in andere situaties is de adem van essentieel belang. Als het ademen niet goed verloopt kunnen er klachten ontstaan zoals hyperventilatie, duizeligheid en vermoeidheid. Met ademtherapie wordt er gewerkt aan bewustwording van de adem en het leren omgaan met spanningen die te maken hebben met het ademen en ademtekort. Er wordt met behulp van bewustwordingsoefeningen aandacht besteed aan de klacht.

Heesheid door spreken

Heesheid kan ontstaan door afwijkingen aan de stembanden. Naast andere oorzaken kan de manier waarop men de stem gebruikt , ook een hese stem tot gevolg hebben. Wanneer veel spreken heesheidsklachten oplevert kan logopedie zinvol zijn.

Keelpijn door spreken of zingen

Als men na het spreken of zingen regelmatig keelpijn ervaart is dat vaak een teken dat de stem te zwaar belast wordt. Deze overbelasting  kan tot schade aan de stembanden leiden en foutieve compensaties uitlokken. Ook hier kan logopedie helpen.

Schorheid

Een schorre stem wordt veroorzaakt door een onregelmatig trillingspatroon van de stembanden. Daarnaast  kunnen de stembanden niet helemaal gaaf zijn. De stem kan zwaar klinken en een ruw karakter hebben. Men ervaart het spreken dan als vermoeiend.

De KNO-arts kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van stemproblemen.

Hoe wordt u geholpen?

Patiënten hebben een verwijzing van een arts nodig om de logopedist te bezoeken. Op de verwijzing zal een gerichte vraagstelling zijn geformuleerd. Na de intake en het logopedische onderzoek volgt een verslag aan de verwijzer met daarin de werkdiagnose en het behandelplan vermeld.

Wilt u een afspraak maken?

Vul het aanmeldformulier in.

Bekijk de Tarieven