Christel Kwakman

Christel Kwakman voert zelfstandig praktijk uit op de volgende twee locaties. U kunt een afspraak maken op de door uw gewenste locatie. U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij mailen op christel@logopediekwakman.nl.

Specialismen:

Nadat ik in 1989 ben afgestudeerd aan de Hogeschool van Nijmegen van Nijmegen heb ik de 4 jarige opleiding Haptonomie aan het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie in Grave in 1995 met succes afgerond.  Mijn interesse in datgene wat een rol speelt  tussen menselijke affectieve verhoudingen is door die opleiding verder gevoed en ontwikkeld.  Het is een benaderingswijze, die helpt om zicht te krijgen op de aangeboden problematiek , het mogelijk ontstaan daarvan en wat de mens vanuit zijn persoonlijke vermogens zelf kan bijdragen .

In 1996 heb ik de cursus Anders kijken naar Kinderen afgerond, waarin mijn kennis over de zintuiglijke verwerking en het effect daarvan op de ontwikkeling van kinderen een grote bijdrage heeft geleverd op mijn manier van kijken en werken . Ik heb me daarna verder gespecialiseerd in de auditieve integratie .Dit betreft het opnemen verwerken en gebruiken van auditieve stimuli. Luisteren en gerichte – en gestuurde aandacht zijn basisvoorwaarden voor een goede spraak en taalontwikkeling.

Van 2006-2010 heb ik de opleiding Effectieve intuïtie aan het Carolina Bont Centrum voor Effectieve Intuïtie  afgerond in Haarlem. Het gebruikmaken van je intuïtie in zowel mijn werk als privé heeft me veel gebracht.

Sinds 2012 maak ik deel uit van een eerstelijns interdisciplinaire neuro -team gevestigd in de neuro praktijk van Boot en Broersen te Lisse. Samen met de (neuro)  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en neuro- psychologen en verpleegkundigen . Deze samenwerking  is zeer leerzaam en draagt bij aan een optimale afgestemde zorg voor de cliënt.

In 2013 heb ik een Afasie cursus in Nijmegen en de opleiding Neurorevalidatie deel 1 aan het ITON te Haarlem met succes afgerond.

Sinds 2014 ben ik Parkinson logopedist en aangesloten bij ParkinsonNet.

In 2016 heb ik de basis cursus Orofaryngeale Dysfagie aan het cursusinstituut Phagein gedaan.

In 2017 heb ik de basiscursus in het Systemisch – dialogisch werken in de hulpverlening  aan het Davotes instituut bijgewoond.

Heesheid , adem en globus-  en slikklachten kunnen een onbewuste symbolische functie hebben. Wanneer de achterliggende reden aan het licht komt , kan de behandeling soms aanzienlijk verkort worden.  Systeemopstellingen kunnen ondersteuning bieden in therapeutische processen wanneer de gangbare aanpak niet voldoende resultaten biedt.

Tevens heb ik workshops en congressen  in de Voice Dialogue, Stem en Laryngologie, Meertaligheid en Hersenletsel en Parkinson gevolgd. Daarnaast houd ik mijn vakliteratuur bij en ben ik lid van een kwaliteitskring.